ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 3, 000, 000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê ĐỘC Hàng Ngày
lịch quay NGÀY ĐỘC THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
28/08/2021 nâng cấp bảo trì hệ thống nâng cấp bảo trì hệ thống
27/08/2021 79 ĂN LÔ 79 X2
26/08/2021 19 TRƯỢT LÔ
25/08/2021 70 ĂN LÔ 70
24/08/2021 71 TRƯỢT LÔ
23/08/2021 66 ĂN LÔ 66 X2
22/08/2021 69 ĂN LÔ 69
21/08/2021 01 ĂN LÔ 01
20/08/2021 88 TRƯỢT LÔ
19/08/2021 07 ĂN LÔ 07
18/08/2021 87 ĂN LÔ 87
17/08/2021 85 TRƯỢT LÔ
16/08/2021 19 ĂN LÔ 19
15/08/2021 61 ĂN LÔ 61 X2
14/08/2021 01 ĂN LÔ 01
13/08/2021 86 ĂN LÔ 86 X2
12/08/2021 56 TRƯỢT LÔ
11/08/2021 38 TRƯỢT LÔ
10/08/2021 50 ĂN LÔ 50
09/08/2021 38 TRƯỢT LÔ
08/08/2021 67 ĂN LÔ 67
07/08/2021 20 ĂN LÔ 20 X3
06/08/2021 65 ĂN LÔ 65
05/08/2021 56 ĂN LÔ 56 X2
04/08/2021 23 TRƯỢT LÔ
03/08/2021 64 TRƯỢT LÔ
02/08/2021 73 ĂN LÔ 73 X2
01/08/2021 62 ĂN LÔ 62
31/07/2021 11 ĂN LÔ 11
CHỐT SỐ VÀNG 888

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê BẠCH THỦ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY BẠCH THỦ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 95 ĂN LÔ 95
26/08/2021 87 ĂN LÔ 87
25/08/2021 31 TRƯỢT LÔ
24/08/2021 60 ĂN LÔ 60 X2
23/08/2021 76 ĂN LÔ 76
22/08/2021 62 ĂN LÔ 62
21/08/2021 12 ĂN LÔ 12 X2
20/08/2021 38 ĂN LÔ 38
19/08/2021 83 ĂN LÔ 83
18/08/2021 37 TRƯỢT LÔ
17/08/2021 24 ĂN LÔ 24
16/08/2021 09 ĂN LÔ 09
15/08/2021 96 TRƯỢT LÔ
14/08/2021 91 ĂN LÔ 91 X2
13/08/2021 16 TRƯỢT LÔ
12/08/2021 14 ĂN LÔ 14 X2
11/08/2021 65 ĂN LÔ 65
10/08/2021 45 TRƯỢT LÔ
09/08/2021 53 ĂN LÔ 53
08/08/2021 85 ĂN LÔ 85 X2
07/08/2021 77 ĂN LÔ 77
06/08/2021 59 TRƯỢT LÔ
05/08/2021 87 TRƯỢT LÔ
04/08/2021 19 ĂN LÔ 19 X2
03/08/2021 83 ĂN LÔ 83 X2
02/08/2021 04 ĂN LÔ 04
01/08/2021 34 TRƯỢT LÔ
31/07/2021 88 ĂN LÔ 88 X2
30/07/2021 43 ĂN LÔ 43
CHỐT SỐ VÀNG 888

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê SONG THỦ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY SONG THỦ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 08 80 ĂN LÔ 80
26/08/2021 45 54 ĂN LÔ 54 X2
25/08/2021 06 60 ĂN LÔ 60
24/08/2021 35 53 TRƯỢT LÔ
23/08/2021 07 70 ĂN LÔ 70 X2
22/08/2021 16 61 ĂN LÔ 16
21/08/2021 03 30 ĂN LÔ 03
20/08/2021 29 92 TRƯỢT LÔ
19/08/2021 04 04 ĂN LÔ 04
18/08/2021 59 95 ĂN LÔ 59 X2
17/08/2021 06 60 ĂN LÔ 06
16/08/2021 14 41 ĂN LÔ 41
15/08/2021 79 97 ĂN LÔ 97
14/08/2021 19 91 ĂN LÔ 19 91 X2
13/08/2021 25 52 TRƯỢT LÔ
12/08/2021 02 20 ĂN LÔ 02 X2
11/08/2021 18 81 ĂN LÔ 81
10/08/2021 58 85 ĂN LÔ 85
09/08/2021 35 53 ĂN LÔ 35 53
08/08/2021 15 51 ĂN LÔ 15 51
07/08/2021 57 75 ĂN LÔ 57 75
06/08/2021 25 52 ĂN LÔ 52
05/08/2021 78 87 ĂN LÔ 78
04/08/2021 48 84 ĂN LÔ 48 84
03/08/2021 69 96 ĂN LÔ 69 96 X2
02/08/2021 04 40 ĂN LÔ 04 40
01/08/2021 67 76 TRƯỢT LÔ
31/07/2021 28 82 ĂN LÔ 82 X2
30/07/2021 18 81 ĂN LÔ 18
CHỐT SỐ VÀNG 888

XIÊN 2 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê XIÊN 2 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY XIÊN 2 MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 98 08 TRƯỢT LÔ
26/08/2021 72 08 TRƯỢT LÔ
25/08/2021 35 62 ĂN LÔ 35
24/08/2021 48 65 ĂN XIÊN 48 65
23/08/2021 63 50 ĂN XIÊN 63 50
22/08/2021 11 09 ĂN LÔ 11 X2
21/08/2021 97 94 ĂN LÔ 94
20/08/2021 94 47 TRƯỢT LÔ
19/08/2021 13 38 TRƯỢT LÔ
18/08/2021 32 38 TRƯỢT LÔ
17/08/2021 26 10 ĂN LÔ 26
16/08/2021 42 10 TRƯỢT LÔ
15/08/2021 99 25 ĂN LÔ 99 X2
14/08/2021 07 83 ĂN LÔ 83
13/08/2021 40 57 TRƯỢT LÔ
12/08/2021 48 64 ĂN XIÊN 48 64
11/08/2021 87 19 ĂN LÔ 87 X2
10/08/2021 56 62 TRƯỢT LÔ
09/08/2021 32 61 ĂN XIÊN 32 61
08/08/2021 15 43 ĂN XIÊN 15 43
07/08/2021 88 00 ĂN LÔ 00 X2
06/08/2021 38 47 ĂN XIÊN 38 47
05/08/2021 93 26 ĂN LÔ 93
04/08/2021 74 41 ĂN XIÊN 74 41
03/08/2021 01 93 ĂN XIÊN 01 93
02/08/2021 12 74 ĂN LÔ 12 X2
01/08/2021 45 24 TRƯỢT LÔ
31/07/2021 30 28 ĂN LÔ 30
CHỐT SỐ VÀNG 888

XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê XIÊN 3 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY XIÊN 3 MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 65 00 19 ĂN LÔ 65 X2 00
26/08/2021 22 07 74 ĂN LÔ 22 X2
25/08/2021 05 35 55 ĂN LÔ 05 X2 35
24/08/2021 60 51 58 ĂN XIÊN 60 X2 51 58
23/08/2021 74 68 53 ĂN LÔ 74 68
22/08/2021 06 51 43 ĂN LÔ 06 X2
21/08/2021 03 12 57 ĂN XIÊN 03 12 X2 57
20/08/2021 70 98 28 ĂN LÔ 70
19/08/2021 08 90 96 ĂN LÔ 08 X2 96
18/08/2021 68 38 56 ĂN LÔ 68 X2
17/08/2021 91 40 81 ĂN LÔ 91 40
16/08/2021 39 63 49 ĂN LÔ 39 63
15/08/2021 18 92 58 ĂN LÔ 18
14/08/2021 19 38 84 ĂN LÔ 19
13/08/2021 19 49 92 TRƯỢT LÔ
12/08/2021 70 09 52 ĂN LÔ 70
11/08/2021 73 14 49 ĂN LÔ 73
10/08/2021 45 54 58 TRƯỢT LÔ
09/08/2021 61 27 53 ĂN LÔ 61 53
08/08/2021 92 15 28 ĂN XIÊN 92 15 28
07/08/2021 21 57 31 ĂN XIÊN 21 57 31
06/08/2021 55 88 96 ĂN LÔ 55 X2
05/08/2021 56 18 65 ĂN LÔ 56 X2
04/08/2021 79 29 92 ĂN LÔ 79 29
03/08/2021 36 17 45 ĂN LÔ 45 X2
02/08/2021 57 78 24 ĂN XIÊN 57 78 24
01/08/2021 90 89 16 ĂN LÔ 90
31/07/2021 75 58 48 ĂN LÔ 75 58
30/07/2021 32 59 86 ĂN LÔ 59 86
29/07/2021 72 85 92 ĂN XIÊN 72 85 92
CHỐT SỐ VÀNG 888

ĐỀ ĐẶC BIỆT 5 SỐ

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê ĐỀ 5 SỐ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY ĐỀ 5 SỐ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 16 61 36 63 64 TRƯỢT ĐỀ 59
26/08/2021 36 63 07 70 79 TRƯỢT ĐỀ 78
25/08/2021 36 97 98 18 81 TRƯỢT ĐỀ 89
24/08/2021 05 50 06 60 07 TRƯỢT ĐỀ 89
23/08/2021 19 91 29 92 96 ĂN ĐỀ 91
22/08/2021 12 21 16 61 19 TRƯỢT ĐỀ 11
21/08/2021 04 90 45 57 75 ĂN ĐỀ 57
20/08/2021 37 73 57 75 38 TRƯỢT ĐỀ 93
19/08/2021 40 42 44 48 49 ĂN ĐỀ 44
18/08/2021 02 20 01 10 11 TRƯỢT ĐỀ 43
17/08/2021 36 63 06 60 69 TRƯỢT ĐỀ 62
16/08/2021 46 64 67 76 48 TRƯỢT ĐỀ 41
15/08/2021 26 62 27 72 28 TRƯỢT ĐỀ 97
14/08/2021 07 35 53 36 63 ĂN ĐỀ 53
13/08/2021 04 40 03 30 01 TRƯỢT ĐỀ 44
12/08/2021 06 60 07 70 09 TRƯỢT ĐỀ 68
11/08/2021 25 52 39 93 64 TRƯỢT ĐỀ 20
10/08/2021 17 71 18 81 73 ĂN ĐỀ 71
09/08/2021 51 52 81 84 88 ĂN ĐỀ 51
08/08/2021 15 51 25 52 12 ĂN ĐỀ 15
07/08/2021 03 30 34 43 35 ĂN ĐỀ 34
06/08/2021 46 64 06 60 69 TRƯỢT ĐỀ 67
05/08/2021 38 83 39 93 35 TRƯỢT ĐỀ 81
04/08/2021 06 60 09 90 64 TRƯỢT ĐỀ 41
03/08/2021 03 04 05 93 94 ĂN ĐỀ 04
02/08/2021 02 20 25 52 21 TRƯỢT ĐỀ 24
01/08/2021 28 82 29 92 25 TRƯỢT ĐỀ 81
31/07/2021 57 75 79 97 76 TRƯỢT ĐỀ 14
30/07/2021 92 93 75 76 79 TRƯỢT ĐỀ 15
CHỐT SỐ VÀNG 888

3 CÀNG ĐỀ

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê 3 CÀNG ĐỀ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY 3 CÀNG ĐỀ KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
27/08/2021 161 163 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 159
26/08/2021 670 763 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 678
25/08/2021 581 598 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 589
24/08/2021 405 450 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 389
23/08/2021 319 391 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 391
22/08/2021 716 761 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 711
21/08/2021 147 157 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 157
20/08/2021 657 673 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 793
19/08/2021 504 548 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 544
18/08/2021 402 420 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 443
17/08/2021 163 136 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 162
16/08/2021 146 176 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 041
15/08/2021 926 962 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 497
14/08/2021 053 853 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 853
13/08/2021 604 640 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 044
12/08/2021 860 806 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 868
11/08/2021 425 452 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 620
10/08/2021 371 381 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 71
09/08/2021 351 784 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 751
08/08/2021 215 251 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 15
07/08/2021 635 653 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 634
06/08/2021 246 264 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 467
05/08/2021 683 638 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 081
04/08/2021 206 209 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 441
03/08/2021 303 304 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 04
02/08/2021 425 452 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 424
01/08/2021 428 429 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 081
31/07/2021 975 979 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 914
30/07/2021 692 976 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 715
CHỐT SỐ VÀNG 888

Bản quyền ChotSoVang888.com