ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 88.888.888 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê ĐỘC Hàng Ngày
lịch quay NGÀY ĐỘC THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 61 ĂN LÔ 61 X2
19/01/2021 31 TRƯỢT LÔ
18/01/2021 84 ĂN LÔ 84
17/01/2021 64 ĂN LÔ 64 X2
16/01/2021 15 ĂN LÔ 15
15/01/2021 03 ĂN LÔ 03 X2
14/01/2021 10 ĂN LÔ 10 X2
13/01/2021 69 ĂN LÔ 69 X2
12/01/2021 94 TRƯỢT LÔ
11/01/2021 30 ĂN LÔ 30
10/01/2021 47 ĂN LÔ 47 X2
09/01/2021 90 ĂN LÔ 90 X2
08/01/2021 85 TRƯỢT LÔ
07/01/2021 14 ĂN LÔ 14 X2
06/01/2021 89 ĂN LÔ 89
05/01/2021 41 TRƯỢT LÔ
04/01/2021 95 ĂN LÔ 95 X2
03/01/2021 53 TRƯỢT LÔ
02/01/2021 67 ĂN LÔ 67
01/01/2021 81 ĂN LÔ 81 X2
31/12/2020 61 ĂN LÔ 61
30/12/2020 91 ĂN LÔ 91
29/12/2020 02 ĂN LÔ 02 X2
28/12/2020 99 TRƯỢT LÔ
27/12/2020 31 ĂN LÔ 31
26/12/2020 98 ĂN LÔ 98 X3
25/12/2020 21 TRƯỢT LÔ
24/12/2020 43 ĂN LÔ 43 X2
23/12/2020 98 ĂN LÔ 98 X3
22/12/2020 52 ĂN LÔ 52
21/12/2020 92 TRƯỢT LÔ
20/12/2020 66 ĂN LÔ 66
19/12/2020 57 ĂN LÔ 57 X2
18/12/2020 04 ĂN LÔ 04 X2
17/12/2020 57 TRƯƠT LÔ
16/12/2020 15 ĂN LÔ 15
15/12/2020 81 ĂN LÔ 81 X2
14/12/2020 89 ĂN LÔ 89 X2
13/12/2020 08 TRƯỢT LÔ
12/12/2020 61 TRƯỢT LÔ
11/12/2020 61 TRƯỢT LÔ
10/12/2020 94 ĂN LÔ 94
09/12/2020 30 ĂN LÔ 30 X2
08/12/2020 50 ĂN LÔ 50
07/12/2020 25 ĂN LÔ 25 X2
06/12/2020 79 ĂN LÔ 79 X2
05/12/2020 24 ĂN LÔ 24 X2
04/12/2020 09 ĂN LÔ 09 X2
03/12/2020 06 ĂN LÔ 06
02/12/2020 20 ĂN LÔ 20 X2
01/12/2020 62 ĂN LÔ 62
30/11/2020 84 ĂN LÔ 84 X2
29/11/2020 56 ĂN LÔ 56 X2
CHỐT SỐ VÀNG 888

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê BẠCH THỦ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY BẠCH THỦ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 94 TRƯỢT LÔ
19/01/2021 84 ĂN LÔ 84
18/01/2021 69 ĂN LÔ 69
17/01/2021 91 ĂN LÔ 91
16/01/2021 34 ĂN LÔ 34
15/01/2021 00 ĂN LÔ 00
14/01/2021 07 TRƯỢT LÔ
13/01/2021 62 ĂN LÔ 62
12/01/2021 92 ĂN LÔ 92 X2
11/01/2021 07 ĂN LÔ 07 X2
10/01/2021 46 ĂN LÔ 46
09/01/2021 92 TRƯỢT LÔ
08/01/2021 26 ĂN LÔ 26 X2
07/01/2021 45 ĂN LÔ 45
06/01/2021 29 ĂN LÔ 29 X2
05/01/2021 69 TRƯỢT LÔ
04/01/2021 90 TRƯỢT LÔ
03/01/2021 18 ĂN LÔ 18
02/01/2021 95 ĂN LÔ 95
01/01/2021 54 TRƯỢT LÔ
31/12/2020 69 ĂN LÔ 69 X2
30/12/2020 82 ĂN LÔ 82
29/12/2020 21 ĂN LÔ 21 X2
28/12/2020 09 ĂN LÔ 09
27/12/2020 45 TRƯỢT LÔ
26/12/2020 48 ĂN LÔ 48 X2
25/12/2020 59 ĂN LÔ 59
24/12/2020 89 ĂN LÔ 89
23/12/2020 49 TRƯỢT LÔ
22/12/2020 08 ĂN LÔ 08
21/12/2020 83 ĂN LÔ 83
20/12/2020 28 TRƯỢT LÔ
19/12/2020 36 ĂN LÔ 36
18/12/2020 43 TRƯỢT LÔ
17/12/2020 95 ĂN LÔ 95 X2
16/12/2020 23 TRƯỢT LÔ
15/12/2020 31 ĂN LÔ 31
14/12/2020 88 ĂN LÔ 88
13/12/2020 80 TRƯỢT LÔ
12/12/2020 49 TRƯỢT LÔ
11/12/2020 83 ĂN LÔ 83 X2
10/12/2020 91 ĂN LÔ 91
09/12/2020 88 TRƯỢT LÔ
08/12/2020 73 ĂN LÔ 73
07/12/2020 43 ĂN LÔ 43
06/12/2020 68 ĂN LÔ 68 X2
05/12/2020 12 ĂN LÔ 12
04/12/2020 75 ĂN LÔ 75 X2
03/12/2020 57 ĂN LÔ 57
02/12/2020 87 ĂN LÔ 87 X2
01/12/2020 50 ĂN LÔ 50 X2
30/11/2020 99 ĂN LÔ 99
29/11/2020 49 ĂN LÔ 49 X2
CHỐT SỐ VÀNG 888

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê SONG THỦ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY SONG THỦ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 34 43 TRƯỢT LÔ
19/01/2021 39 93 ĂN LÔ 39 93
18/01/2021 17 71 ĂN LÔ 17
17/01/2021 57 75 TRƯỢT LÔ
16/01/2021 66 44 TRƯỢT LÔ
15/01/2021 58 85 ĂN LÔ 58 85 X2
14/01/2021 03 30 ĂN LÔ 30
13/01/2021 76 67 ĂN LÔ 76
12/01/2021 79 97 ĂN LÔ 79 X2
11/01/2021 57 75 ĂN LÔ 75
10/01/2021 08 80 ĂN LÔ 08
09/01/2021 78 87 ĂN LÔ 87
08/01/2021 69 96 ĂN LÔ 69
07/01/2021 45 54 ĂN LÔ 45 54
06/01/2021 53 35 ĂN LÔ 53
05/01/2021 49 94 TRƯỢT LÔ
04/01/2021 24 42 TRƯỢT LÔ
03/01/2021 28 82 ĂN LÔ 28
02/01/2021 29 92 ĂN LÔ 29
01/01/2021 58 85 ĂN LÔ 85
31/12/2020 08 80 ĂN LÔ 08 X2
30/12/2020 09 90 TRƯỢT LÔ
29/12/2020 17 71 ĂN LÔ 17 X3
28/12/2020 58 85 ĂN LÔ 58
27/12/2020 89 98 TRƯỢT LÔ
26/12/2020 20 31 TRƯỢT LÔ
25/12/2020 27 29 TRƯỢT LÔ
24/12/2020 48 84 TRƯỢT LÔ
23/12/2020 28 82 ĂN LÔ 28
22/12/2020 28 82 ĂN LÔ 28
21/12/2020 03 30 TRƯỢT LÔ
20/12/2020 39 93 ĂN LÔ 39 93
19/12/2020 07 70 ĂN LÔ 07 70
18/12/2020 45 54 ĂN LÔ 45 54
17/12/2020 57 75 TRƯỢT LÔ
16/12/2020 06 60 TRƯỢT LÔ
15/12/2020 14 41 ĂN LÔ 41 X2
14/12/2020 69 96 ĂN LÔ 96
13/12/2020 89 98 ĂN LÔ 98
12/12/2020 05 50 ĂN LÔ 05 50
11/12/2020 15 51 ĂN LÔ 51
10/12/2020 14 41 ĂN LÔ 14
09/12/2020 19 91 ĂN LÔ 19
08/12/2020 07 70 ĂN LÔ 07 X2
07/12/2020 28 82 ĂN LÔ 28 X2 82
06/12/2020 05 50 ĂN LÔ 05 50
05/12/2020 12 21 ĂN LÔ 12 21
04/12/2020 09 90 ĂN LÔ 09 X2 90
03/12/2020 57 75 ĂN LÔ 57
02/12/2020 23 32 ĂN LÔ 23 32
01/12/2020 07 70 ĂN LÔ 07
30/11/2020 89 98 ĂN LÔ 89 98
29/11/2020 69 96 ĂN LÔ 69 96
CHỐT SỐ VÀNG 888

XIÊN 2 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê XIÊN 2 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY XIÊN 2 MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 94 63 TRƯỢT LÔ
19/01/2021 46 99 ĂN LÔ 46
18/01/2021 55 74 TRƯỢT LÔ
17/01/2021 66 51 ĂN XIÊN 66 51
16/01/2021 61 15 ĂN XIÊN 61 15
15/01/2021 31 66 ĂN LÔ 31
14/01/2021 19 50 ĂN XIÊN 19 50
13/01/2021 86 35 ĂN XIÊN 86 35
12/01/2021 94 28 TRƯỢT LÔ
11/01/2021 48 99 ĂN LÔ 48
10/01/2021 68 41 ĂN XIÊN 68 41
09/01/2021 76 91 TRƯỢT LÔ
08/01/2021 15 61 ĂN LÔ 61
07/01/2021 98 09 ĂN XIÊN 98 08
06/01/2021 08 61 ĂN LÔ 08
05/01/2021 90 70 ĂN LÔ 70
04/01/2021 79 63 ĂN XIÊN 79 63
03/01/2021 71 21 ĂN LÔ 71
02/01/2021 46 48 TRƯỢT LÔ
01/01/2021 16 47 TRƯỢT LÔ
31/12/2020 32 89 ĂN LÔ 32
30/12/2020 69 36 TRƯỢT LÔ
29/12/2020 07 91 ĂN LÔ 07
28/12/2020 81 38 TRƯỢT LÔ
27/12/2020 70 91 ĂN LÔ 70
26/12/2020 01 87 ĂN XIÊN 01 87
25/12/2020 50 29 ĂN LÔ 50
24/12/2020 55 31 ĂN LÔ 55
23/12/2020 15 43 ĂN LÔ 15
22/12/2020 28 00 ĂN XIÊN 28 00
21/12/2020 98 15 ĂN LÔ 98
20/12/2020 89 91 ĂN LÔ 89 X2
19/12/2020 77 95 ĂN XIÊN 77 95
18/12/2020 17 81 ĂN LÔ 17
17/12/2020 50 68 ĂN XIÊN 50 68
16/12/2020 12 55 TRƯỢT LÔ
15/12/2020 11 76 ĂN XIÊN 11 76
14/12/2020 61 21 ĂN XIÊN 61 21
13/12/2020 62 08 ĂN LÔ 62 X2
12/12/2020 99 68 ĂN LÔ 99
11/12/2020 66 93 ĂN LÔ 66
10/12/2020 01 35 ĂN XIÊN 01 35X2
09/12/2020 23 55 ĂN LÔ 55 X2
08/12/2020 31 10 ĂN LÔ 31
07/12/2020 09 87 ĂN XIÊN 09 87
06/12/2020 69 31 ĂN LÔ 69
05/12/2020 80 24 ĂN XIÊN 80 24 X2
04/12/2020 15 70 ĂN XIÊN 15 70
03/12/2020 47 95 ĂN XIÊN 47 X2 95 X2
02/12/2020 20 30 ĂN LÔ 20 X2
01/12/2020 58 68 ĂN XIÊN 58 X2 68
30/11/2020 27 74 ĂN XIÊN 27 74
29/11/2020 05 56 ĂN XIÊN 05 X2 56 X2
CHỐT SỐ VÀNG 888

XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê XIÊN 3 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY XIÊN 3 MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 51 65 79 TRƯỢT LÔ
19/01/2021 43 93 31 ĂN LÔ 93
18/01/2021 58 69 74 ĂN LÔ 58 69
17/01/2021 93 65 87 ĂN LÔ 65 87
16/01/2021 25 34 76 ĂN XIÊN 25 34 76
15/01/2021 08 40 39 TRƯỢT LÔ
14/01/2021 66 07 37 TRƯỢT LÔ
13/01/2021 18 31 43 TRƯỢT LÔ
12/01/2021 95 04 18 TRƯỢT LÔ
11/01/2021 59 80 75 ĂN XIÊN 59 80 75
10/01/2021 47 61 72 ĂN LÔ 47 X2 72
09/01/2021 15 76 16 ĂN LÔ 15 X2 16
08/01/2021 55 43 73 ĂN LÔ 43
07/01/2021 09 14 44 ĂN XIÊN 09 14 X2 44
06/01/2021 81 99 11 ĂN LÔ 81 11
05/01/2021 54 31 94 ĂN LÔ 54 X2
04/01/2021 88 71 89 ĂN LÔ 88 X2 71 X2
03/01/2021 60 01 82 ĂN LÔ 60 X2
02/01/2021 29 86 46 ĂN LÔ 29 86
01/01/2021 55 47 33 ĂN LÔ 55 33
31/12/2020 08 77 71 ĂN LÔ 08 X2 77
30/12/2020 76 82 99 ĂN LÔ 76 82
29/12/2020 69 32 82 ĂN LÔ 32 82
28/12/2020 86 76 39 ĂN LÔ 86
27/12/2020 97 82 21 ĂN LÔ 97 X4
26/12/2020 87 96 63 ĂN XIÊN 87 96 63
25/12/2020 55 67 31 ĂN LÔ 55 67
24/12/2020 05 21 41 ĂN LÔ 05 X2
23/12/2020 28 92 05 ĂN LÔ 28 92
22/12/2020 90 43 15 ĂN LÔ 90 43
21/12/2020 85 01 63 ĂN LÔ 85 X3
20/12/2020 11 20 16 ĂN XIÊN 11 20 16
19/12/2020 29 08 31 ĂN XIÊN 29 08 31
18/12/2020 94 80 91 ĂN LÔ 94 80
17/12/2020 94 10 23 ĂN LÔ 94 X2 10
16/12/2020 85 68 91 ĂN LÔ 85 X2
15/12/2020 97 51 23 ĂN LÔ 97 X2
14/12/2020 88 65 59 ĂN LÔ 88 59
13/12/2020 99 28 24 ĂN LÔ 99 28
12/12/2020 12 23 91 ĂN LÔ 12 X2
11/12/2020 48 31 68 ĂN LÔ 48 X3
10/12/2020 62 71 05 ĂN LÔ 62 71
09/12/2020 10 90 21 ĂN LÔ 10 X2 90
08/12/2020 39 02 62 ĂN LÔ 39 X2 02
07/12/2020 51 18 25 ĂN XIÊN 51 18 25X2
06/12/2020 50 51 32 ĂN LÔ 50 32
05/12/2020 59 60 91 ĂN XIÊN 59 60 91
04/12/2020 11 26 90 ĂN XIÊN 11 26 90
03/12/2020 11 97 47 ĂN XIÊN 11 X3 97 X2 47 X2
02/12/2020 10 20 90 ĂN LÔ 10 20 X2
01/12/2020 36 49 58 ĂN XIÊN 36 X2 49 X2 58 X2
30/11/2020 01 19 98 ĂN XIÊN 01 19 98
29/11/2020 56 49 17 ĂN XIÊN 56 X2 49 X2 17
CHỐT SỐ VÀNG 888

2 CẶP XIÊN 2 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê 2 CẶP XIÊN 2 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY 2 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 94 61 ; 86 91 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2 ;
19/01/2021 93 31 ; 46 56 ĂN XIÊN 2 ; 46 56
18/01/2021 58 69 ; 74 69 ĂN XIÊN 2 ; 58 69
17/01/2021 64 43 ; 12 66 ĂN XIÊN 2 ; 64 43 ; 12 66
16/01/2021 34 68 ; 49 66 ĂN XIÊN 2 ; 34 68
15/01/2021 52 49 ; 66 31 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2 ;
14/01/2021 93 51 ; 37 07 ĂN XIÊN 2 ; 93 51
13/01/2021 86 76 ; 09 59 ĂN XIÊN 2 ; 86 76 ; 09 59
12/01/2021 94 01 ; 82 55 ĂN XIÊN 2 ; 82 55
11/01/2021 89 07 ; 41 59 ĂN XIÊN 2 ; 89 07 ; 41 59
10/01/2021 74 96 ; 60 83 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2 ;
09/01/2021 91 00 ; 01 90 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2 ;
08/01/2021 61 77 ; 85 01 ĂN XIÊN 2 ; 61 77
07/01/2021 34 44 ; 09 84 ĂN XIÊN 2 ; 34 44 ; 09 84 X2
06/01/2021 02 19 ; 99 89 ĂN XIÊN 2 ; 02 19
05/01/2021 98 90 ; 01 31 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2 ;
04/01/2021 51 95 ; 43 94 ĂN XIÊN 2 ; 51 95
03/01/2021 90 87 ; 91 54 ĂN XIÊN 2 ; 91 54
02/01/2021 19 95 ; 65 31 ĂN XIÊN 2 ; 19 95
01/01/2021 75 31 ; 89 47 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2;
31/12/2020 69 08 ; 10 32 ĂN XIÊN 2; 69 08 ; 10 32
30/12/2020 34 91 ; 82 69 ĂN XIÊN 2; 34 91
29/12/2020 91 21 ; 82 79 ĂN XIÊN 2; 82 79
28/12/2020 09 57 ; 39 73 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2
27/12/2020 79 08 ; 82 21 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2
26/12/2020 48 58 ; 98 99 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2
25/12/2020 49 67 ; 50 31 ĂN LÔ XIÊN 2; 49 67
24/12/2020 18 89 ; 66 23 ĂN LÔ XIÊN 2; 89 66
23/12/2020 15 98 ; 30 04 ĂN XIÊN 2; 15 98
22/12/2020 43 52 ; 21 67 ĂN XIÊN 2; 43 52
21/12/2020 70 40 ; 48 43 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 2;
20/12/2020 88 09 ; 11 20 ĂN XIÊN 2; 88 09 ; 11 20
19/12/2020 70 31 ; 91 45 ĂN XIÊN 2; 70 31
18/12/2020 55 94 ; 45 53 ĂN XIÊN 2; 45 53
17/12/2020 94 51 ; 23 50 ĂN XIÊN 2; 94 51
16/12/2020 64 23 ; 10 72 ĂN LÔ XIÊN 2; 64 72
15/12/2020 91 34 ; 64 81 ĂN LÔ XIÊN 2; 34 81 X2
14/12/2020 61 54 ; 93 88 ĂN XIÊN 2; 61 54
13/12/2020 99 62 ; 08 60 ĂN XIÊN 2; 99 62
12/12/2020 98 12 ; 49 99 ĂN LÔ XIÊN 2; 12 X2 99
11/12/2020 70 21 ; 61 13 ĂN XIÊN 2; 70 21
10/12/2020 71 80 ; 91 33 ĂN XIÊN 2; 71 80 ; 91 33X3
09/12/2020 86 10 ; 91 88 ĂN XIÊN 2; 86 10 X2
08/12/2020 39 98 ; 62 10 ĂN XIÊN 2; 39 X2 98
07/12/2020 09 87 ; 29 43 ĂN XIÊN 2; 09 87 ; 29 43
06/12/2020 10 69 ; 54 79 ĂN XIÊN 2; 10 69 ; 54 79
05/12/2020 99 01 ; 71 59 ĂN XIÊN 2; 99 01 ; 71 59
04/12/2020 76 89 ; 09 98 ĂN XIÊN 2; 09 90 ; 76 89
03/12/2020 85 95 ; 47 97 ĂN XIÊN 2; 85 X2 95 X2 ; 47 X2 97 X2
02/12/2020 20 87 ; 78 20 ĂN XIÊN 2; 20 X2 87 X2 ; 78 X2 20 X2
01/12/2020 58 80 ; 09 40 ĂN XIÊN 2; 58 X2 80
30/11/2020 01 19 ; 84 64 ĂN XIÊN 2; 01 19 ; 84 X2 64
29/11/2020 09 97 ; 05 56 ĂN XIÊN 2; 09 97 ; 05 X2 56 X2
CHỐT SỐ VÀNG 888

2 CẶP XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê 2 CẶP XIÊN 3 Hàng Ngày
lịch quay NGÀY 2 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 61 70 29 ; 94 04 88 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
19/01/2021 93 40 31 ; 99 46 77 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
18/01/2021 17 69 58 ; 17 68 69 ĂN XIÊN 3 ; 17 69 58
17/01/2021 65 51 93 ; 18 52 57 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
16/01/2021 08 89 76 ; 66 34 92 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
15/01/2021 28 61 33 ; 49 52 77 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
14/01/2021 66 73 28 ; 95 42 63 ĂN XIÊN 3; 95 42 63
13/01/2021 62 35 99 ; 99 78 86 ĂN XIÊN 3 ; 62 35 99 ; 99 78 86
12/01/2021 97 31 20 ; 99 63 01 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
11/01/2021 80 53 30 ; 91 29 07 ĂN XIÊN 3 ; 80 53 30
10/01/2021 92 60 74 ; 85 09 96 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
09/01/2021 76 00 91 ; 92 64 75 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
08/01/2021 85 61 15 ; 69 51 45 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
07/01/2021 04 41 17 ; 34 41 71 ĂN XIÊN 3; 34 41 71
06/01/2021 94 33 08 ; 61 53 15 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3 ;
05/01/2021 94 42 15 ; 70 62 19 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3;
04/01/2021 43 95 42 ; 90 94 86 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3;
03/01/2021 82 74 20 ; 70 91 98 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3;
02/01/2021 01 20 92 ; 28 17 95 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3;
01/01/2021 47 16 60 ; 71 42 21 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3;
31/12/2020 88 89 32 ; 63 45 69 ĂN LÔ XIÊN 3; 32 45 69 X2
30 /12/2020 69 82 76 ; 91 53 57 ĂN LÔ XIÊN 3 ;82 76 91
29/12/2020 91 07 79 ; 99 82 21 ĂN LÔ XIÊN 3 07 79 82 21 X2
28/12/2020 38 81 21 ; 73 09 85 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
27/12/2020 89 08 79 ; 09 21 56 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
26/12/2020 20 31 53 ; 63 34 45 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
25/12/2020 63 27 59 ; 29 67 49 ĂN LÔ XIÊN 3; 59 67 49 X3
24/12/2020 75 22 84 ; 08 29 41 ĂN LÔ XIÊN 3; 75 29
23/12/2020 28 30 49 ; 04 83 43 TRƯỢT 2 CẶP XIÊN 3
22/12/2020 53 28 06 ; 67 77 42 ĂN XIÊN 3; 53 28 06
21/12/2020 63 90 30 ; 79 92 66 ĂN XIÊN 3;79 X2
20/12/2020 90 20 11 ; 66 38 54 ĂN LÔ XIÊN 3; 90 20 11 ; 66 38 54
19/12/2020 91 31 58 ; 77 81 70 ĂN LÔ XIÊN 3; 31 58 77 70
18/12/2020 53 48 31 ; 50 91 55 ĂN XIÊN 3; 53 48 31
17/12/2020 94 57 43 ; 60 95 62 ĂN LÔ XIÊN 3; 94 X2 60 95 X2
16/12/2020 91 22 60 ; 61 08 55 TRƯƠT 2 CẶP XIÊN 3
15/12/2020 23 44 28 ; 94 91 17 ĂN LÔ XIÊN 3; 44 17
14/12/2020 88 91 69 ; 30 93 54 ĂN LÔ XIÊN 3; 88 54
13/12/2020 78 08 24 ; 84 15 89 TRƯƠT 2 CẶP XIÊN 3
12/12/2020 61 49 28 ; 91 98 53 TRƯƠT 2 CẶP XIÊN 3;
11/12/2020 93 13 58 ; 68 21 31 ĂN LÔ XIÊN 3; 21
10/12/2020 94 60 80 ; 91 84 41 ĂN LÔ XIÊN 3; 94 80 91
09/12/2020 52 10 83 ; 21 91 23 ĂN LÔ XIÊN 3; 10 X2 83
09/12/2020 62 39 10 ; 73 60 70 ĂN LÔ XIÊN 3; 39 X2 73
07/12/2020 63 29 97 ; 20 25 51 ĂN XIÊN 3; 63 29 X3 97 ; 20 25 X2 51
06/12/2020 61 03 84 ; 94 31 68 ĂN XIÊN 3; 61 03 X2 84
05/12/2020 24 68 91 ; 71 24 34 ĂN XIÊN 3; 24 68 91 ; 71 24 34
04/12/2020 03 09 90 ; 07 75 89 ĂN XIÊN 3; 03 09 X2 90 ; 07 75 X2 89
03/12/2020 85 95 47 ; 11 08 85 ĂN XIÊN 3; 85 X2 95 X2 47 X2 ; 11 X3 08 85 X2
02/12/2020 87 63 32 ; 33 14 04 ĂN XIÊN 3; 87 X2 63 32 ; 33 14 04
01/12/2020 58 68 71 ; 28 50 49 ĂN XIÊN 3; 58 X2 68 71 ; 28 50 X2 49 X2
30/11/2020 19 01 98 ; 89 99 64 ĂN XIÊN 3; 19 01 98 ; 89 99 64
29/11/2020 05 54 49 ; 56 49 97 ĂN XIÊN 3 ; 05 X2 54 X2 49 X2 ; 56 X2 49 X2 97
CHỐT SỐ VÀNG 888

ĐỀ ĐẶC BIỆT 5 SỐ

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê ĐỀ 5 SỐ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY ĐỀ 5 SỐ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 35 53 03 30 40 TRƯỢT ĐỀ
19/01/2021 17 71 23 32 22 TRƯỢT ĐỀ
18/01/2021 18 19 49 59 69 ĂN ĐỀ 49
17/01/2021 90 19 91 89 98 TRƯỢT ĐỀ
16/01/2021 68 86 45 54 47 TRƯỢT ĐỀ
15/01/2021 68 86 01 10 16 TRƯỢT ĐỀ
14/01/2021 38 39 40 28 29 ĂN ĐỀ 38
13/01/2021 69 96 68 86 60 ĂN ĐỀ 69
12/01/2021 69 96 86 68 82 TRƯỢT ĐỀ
11/01/2021 06 60 07 70 77 ĂN ĐỀ 07
10/01/2021 40 41 42 46 47 ĂN ĐỀ 46
09/01/2021 56 65 57 75 61 TRƯỢT ĐỀ
08/01/2021 69 96 79 97 90 TRƯỢT ĐỀ
07/01/2021 50 51 45 54 56 ĂN ĐỀ 54
06/01/2021 01 10 02 20 03 ĂN ĐỀ 02
05/01/2021 79 97 74 47 84 TRƯỢT ĐỀ
04/01/2021 68 86 89 98 79 TRƯỢT ĐỀ
03/01/2021 25 52 35 53 54 TRƯỢT ĐỀ
02/01/2021 59 95 69 96 91 TRƯỢT ĐỀ
01/01/2021 85 58 57 75 86 ĂN ĐỀ 85
31/12/2020 04 40 07 70 08 TRƯƠT ĐỀ
30/12/2020 01 10 03 30 20 TRƯƠT ĐỀ
29/12/2020 01 10 12 21 20 TRƯƠT ĐỀ
28/12/2020 01 10 06 60 04 TRƯỢT ĐỀ
27/12/2020 17 71 07 70 79 ĂN ĐỀ 71
26/12/2020 78 75 79 71 72 TRƯỢT ĐỀ
25/12/2020 68 86 38 83 76 TRƯỢT ĐỀ
24/12/2020 38 83 68 86 37 TRƯỢT ĐỀ
23/12/2020 38 83 89 98 90 TRƯỢT ĐỀ
22/12/2020 20 02 10 01 24 TRƯỢT ĐỀ
21/12/2020 19 91 29 92 90 TRƯỢT ĐỀ
20/12/2020 16 61 69 96 11 TRƯỢT ĐỀ
19/12/2020 08 80 07 70 60 ĂN ĐỀ 70
18/12/2020 55 88 22 00 99 TRƯỢT ĐỀ 54
17/12/2020 79 97 31 12 57 TRƯỢT ĐỀ 50
16/12/2020 56 65 57 75 85 TRƯỢT ĐỀ 81
15/12/2020 08 80 19 91 92 TRƯỢT ĐỀ
14/12/2020 57 75 67 76 70 ĂN ĐỀ 76
13/12/2020 28 82 29 92 99 ĂN ĐỀ 28
12/12/2020 44 33 99 66 77 TRƯỢT ĐỀ
11/12/2020 55 88 16 61 66 TRƯỢT ĐỀ
10/12/2020 31 32 45 54 33 TRƯỢT ĐỀ
09/12/2020 56 65 38 83 55 TRƯỢT ĐỀ
08/12/2020 02 20 01 10 00 ĂN ĐỀ 20
07/12/2020 20 21 12 22 29 ĂN ĐỀ 29
06/12/2020 35 53 36 63 52 ĂN ĐỀ 53
05/12/2020 02 20 05 50 56 ĂN ĐỀ 05
04/12/2020 09 19 29 39 49 ĂN ĐỀ 49
03/12/2020 12 21 01 31 41 TRƯỢT ĐỀ 11
02/12/2020 17 71 37 73 75 ĂN ĐỀ 17
01/12/2020 08 80 09 90 06 TRƯỢT ĐỀ 07
30/11/2020 02 03 04 05 06 ĂN ĐỀ 04
29/11/2020 68 86 96 98 89 TRƯỢT ĐỀ 69
CHỐT SỐ VÀNG 888

3 CÀNG ĐỀ

Bạn đang muốn tìm SIÊU LÔ Miền Bắc WIN TUYỆT ĐỐI ĐÂY chúng tôi có liên kết mật với HỘI ĐỒNG XỔ SỐ do đó chúng tôi có SỐ CHUẨN MIỀN BẮC TUYỆT ĐỐI cung cấp đến các bạn. Các bạn tham khảo dưới đây để chọn những giàn phù hợp với phong cách chơi của mình. Khách ăn hàng ngày được chứng thực và công khai minh bạch, để đảm bảo uy tín.

✔ Cầu được lấy ở HỘI ĐỒNG XỔ SỐ nên các bạn yên tâm vào mạnh tay nhé.

Nạp Thẻ Tại Đây

Các bạn liên hệ qua SĐT hoặc ZaLo để được tư vấn trước khi lấy số nhé

Phí Lấy Số => 2.500.000 triệu VNĐ

Thẻ Cào : ViettelVina CKhoan
Liên Hệ Zalo : 0867.145.260
Thống Kê 3 CÀNG ĐỀ Hàng Ngày
lịch quay NGÀY 3 CÀNG ĐỀ KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
20/01/2021 635 703 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 545
19/01/2021 223 271 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 677
18/01/2021 548 559 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 549
17/01/2021 090 091 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 095
16/01/2021 968 986 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 046
15/01/2021 401 710 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 285
14/01/2021 538 539 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 38
13/01/2021 769 786 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 769
12/01/2021 569 596 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 592
11/01/2021 506 507 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 507
10/01/2021 140 141 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 146
09/01/2021 756 865 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 064
08/01/2021 769 896 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 726
07/01/2021 556 854 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 54
06/01/2021 501 602 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 02
05/01/2021 974 547 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 376
04/01/2021 986 987 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 988
03/01/2021 852 725 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 132
02/01/2021 590 591 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 681
01/01/2021 685 558 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 85
31/12/2020 040 080 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 050
30/12/2020 301 310 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 905
29/12/2020 201 210 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 111
28/12/2020 601 610 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 690
27/12/2020 671 617 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 71
26/12/2020 278 279 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 287
25/12/2020 268 686 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 287
24/12/2020 938 983 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 993
23/12/2020 138 183 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 188
22/12/2020 610 501 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 613
21/12/2020 629 692 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 693
20/12/2020 516 196 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 188
19/12/2020 380 370 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 370
18/12/2020 055 088 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 950
17/12/2020 979 931 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 950
16/12/2020 765 357 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 363
15/12/2020 608 680 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 681
14/12/2020 576 670 TRƯỢT 3 CÀNG ĂN ĐỀ 76
13/12/2020 528 582 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 528
12/12/2020 944 977 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 945
11/12/2020 155 188 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 551
10/12/2020 833 631 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 835
09/12/2020 456 483 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 041
08/12/2020 302 310 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 320
07/12/2020 929 992 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 929
06/12/2020 535 553 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 553
05/12/2020 405 450 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 405
04/12/2020 549 589 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 549
03/12/2020 912 231 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 911
02/12/2020 717 171 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 117
01/12/2020 508 570 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 507
30/11/2020 401 104 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 104
29/11/2020 568 196 TRƯỢT 3 CÀNG ĐỀ 669
28/11/2020 762 764 ĂN 3 CÀNG ĐỀ 764
CHỐT SỐ VÀNG 888

Bản quyền ChotSoVang888.com